5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Olivia T.
Zaradenie

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na moje zaradenie do tabuľky. Vyštudovala som magisterské štúdium sociálna práca - nepedagogický smer. V roku 2010 som ukončila rozširujúce štúdium pedagogiky na UK BA štátnou skúškou a v roku 2013 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky tiež na UK BA štátnou škúškou. Tento rok som nastúpila učiť na špeciálnu základnú školu, kde mi bolo povedané že nie som plne kvalifikovaná ako učiteľka špec. školy. Môžete mi prosím Vás povedať či je to pravda? A ak som kvalifikovaná, v ktorej platovej skupine by som mala byť zaradená ak nemám 1.atestáciu. Ďakujem .

Maria Pavlikova
Zaradenie

Neviem o aké rozširujúce štúdium pedagogiky sa presne jedná. Na to, aby ste boli kvalifikovanou učiteľkou v špeciálnej škole je potrebné absolvovať špeciálnu pedagogiku, to je v poriadku, ale najskôr musíte byť kvalifikovanou učiteľkou. A to mi nie je z otázky jasné, na aký predmet, ktorý sa učí na základnej škole alebo na špeciálnej škole spĺňate kvalifikačné predpoklady. Dôležitá je aj informácia, aké skúšky ste na rozširujúcom štúdiu špeciálnej pedagogiky absolvovali. Keďže neviem posúdiť, či ste kvalifikovaná, nemôžem posúdiť ani Vaše zaradenie do kariérového stupňa a platovej triedy.

Olivia T.
Zaradenie

Ďakujem. Rozširujúce pedagogické štúdium som absolvovala na UK Ba, ide o rozširujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť na stredných školách /toto je presne napísané na vysvedčení/ a skúšky mám z pedagogiky, psychológie a didaktiky odborných predmetov. Rozširujúce špeciálnej pedagogiky som študovala v odbore pedagogika mentálne postihnutých a záverečné skúšky boli zo špeciálnej pedagogiky, z pedagogiky mentálne postihnutých, zo špec.metodík predmetov špeciálnej základnej školy a z pedagogiky detí s narušenou komunikačnou schopnosťou:Individuálna logopedická intervencia.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Vaše jednotlivé vzdelania nejako na seba nenadväzujú. Doplňujúce pedagogické štúdium máte pre odborné predmety na strednej škole a špeciálno-pedagogickú spôsobilosť pre základné školy. I napriek tomu, že máte štátnu skúšku zo špeciálnych metodík predmetov špeciálnej základnej školy, chýba mi predmet, na ktorý ste kvalifikovaná na základnej škole.

jato
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň. Mám ukončené Bc.-vychovávateľstvo, Mgr.-sociálnu pedagogiku a PhDr.-sociálnu prácu. Som plne kvalifikovaný ako vychovávateľ do detského domova?
Ďakujem