2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Andrea2019
zaradenie

Dobrý deň, rada by som sa poradila v personálnej otázke.
V Materskej škole máme pedagogickú zamestnankyňu, ktorá uzatvorila pracovnú zmluvu r.2013 - ako nekvalifikovaný zamestnanec.
V tom istom roku začala štúdium na Pedag. akadémii, - učiteľstvo pre MŠ. (externé, pomaturitné)
V roku 2015 dostala pracovnú zmluvu na dobu neurčitú a zaradená bola do 7.platovej triedy a 1.platového stupňa.
Od januára 2019 bola zaradená do kariérového stupňa samostatný učiteľ , 4.platová trieda, pracovná trieda 1.
Maturitnú skúšku zložila 5/2019 a získala v pedagogické minimum.
Moja otázka, bolo zaradenie zamestnankyne správne ?

ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Vaša pani učiteľka pri prvom pracovnom pomere v školstve mala dostať podmienku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. doplniť si vzdelanie. Zaradenie ako začínajúca do 7. platovej triedy bolo správne. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania mala byť do doby dvoch rokov zaradená do 8. platovej triedy a ak v tom čase začala štúdium, tak aj naďalej do 8. platovej triedy. Ak štúdium neukončila do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru, vtedy ste ju mali preradiť do 7. platovej triedy. Ak vzdelanie ukončila v 5/2019, na druhý deň po absolvovaní maturitnej skúšky ju preradíte do kariérového stupňa samostatná učiteľka do 5. platovej triedy.