4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MT
Zaradenie

Dobrý deň prajem,
mám 1. atestáciu z telesnej výchovy dávnejšie a poberala som aj príplatok cca 8 rokov, vyučovala som predmety telesnú výchovu a ANJ, bola som vtedy v bývalej "11" triede.
Avšak teraz, vyučujem len čisto ANJ. Čiže ak správne rozumiem, po rokoch prídem o príplatok, znova spadnem do bývalej "10" keďže už neučím TV - predmet v čom mám atestaciu? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie

Bolo by vhodnejšie, keby ste napísali konkrétne vzdelanie, ktoré ste absolvovali aj s dátumom ukončenia, čo ste učili a aké príplatky ste poberali a začo a tiež Vaše súčasné zaradenie do kariérového stupňa a ja až potom posúdim Vaše zaradenie.

MT
čiteľ,

Dobrý večer prajem
konrétne vzdelanie:
,FTVŠ-UK - odbor TV-Šport pre všetkých-uč.-trénerský smer, ukonč.2000
14.12.2008- ukončené rigorózne štúdium - v oblasti učiteľstva TV, UMB
23.11.2018- prvá atestácia v oblasti TV, KU Ružomberok v oblasti telesnej výchovy
2001-2005 - Nassau comunity college NY, USA, ESL
27.6.1995-štátna základná jazyková skúška ) malá štátnica
ZŠ Brezno - 2006-2018- učiteľka TV - ANJ - avšak v úväzku som mala viac TV, bola som v bývalej 11
ZŠ BB - 2018- súčastnosť - vyučujem len ANJ- nekvalifikovaná, som v bývalej 9, čiže terajšej 6 .
Čo si o tom myslíte? Vďaka

Maria Pavlikova
MT

Predpokladám, že Vaše vzdelanie je vysokoškolské druhého stupňa a k tomu základná štátna jazyková skúška je plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole. Ak ste v roku 2018 vykonali atestáciu a uznali Vám ju, tak nie je dôvod, aby ste teraz boli zaradená do 6. platovej triedy. Atestácia sa vykonáva pre kategóriu, nie pre predmet. Učitelia, ktorí sú kvalifikovaní na vyučovanie dvoch predmetov, zvyčajne vykonajú atestáciu len pre jeden predmet, a zaradia sa do kariérového stupňa ako učiteľ s prvou atestáciou. Patrí Vám zaradenie do 8. platovej triedy.