2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
maria26
zaradenie

Chceme prijať učiteľku na II. stupeň ZŠ. Má vyštudovanú STU v odbore chémia + vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie a prebieha rozširujúce štúdium matematiky. Má ukončené adaptačné vzdelávanie.
Bude učiť 7 hodín chémie a 13 hod. matematiky. Môžeme ju zaradiť ako kvalifikovanú do 7. PT aj keď nemá ešte ukončené rozširujúce vzdelávanie matematiky?

Maria Pavlikova
Zaradenie

Vaša pani učiteľka nie je kvalifikovaná na vyučovanie matematiky. Ak nesplní podmienku učiť chémiu v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. v rozsahu jednej polovice základného úväzku zníženého o jednu hodinu bude zaradená do 6. platovej triedy.