2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
maria26
zaradenie

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ak by sme prijali na pozíciu učiteľ 1. stupňa učiteľa, ktorý vyštudoval Ped.fakultu UK, odbor učiteľ pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a má 1. kval. skúšku z občianskej výchovy pre 9. roč. /r.1988/ môže byť zaradený ako kvalifikovaný učiteľ do 8 PT?

Maria Pavlikova
zaradenie

Ak má Váš učiteľ vzdelanie uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. .z, príloha č. 1, 1. diel, III. časť , 9. bod, tak mu môžete uznať aj prvú atestáciu a zaradiť ho do 8. platovej triedy.