17 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Stanislava Cesnaková
Zaradenie

Dobrý deň
Od septembra nastupujem na ZŠ ako učiteľka matematiky na druhom stupni. Zatiaľ som pracovala na VŠ ako odborný asistent na katedre matematiky 6 rokov. Mám PhD. z didaktiky matematiky. Do akej platovej skupiny má zaradia? Ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Napíšte, či máte ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa učiteľský smer matematiky alebo vedecký smer.

Stanislava Cesnaková
Zaradenie do platovej triedy

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa všeobecnovzdelávacích predmetov matematika-biológia.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše zaradenie môže byť ako začínajúci učiteľ, keďže ste v regionálnom školstve nepracovali, ale riaditeľ školy má kompetenciu v súlade s § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. zaradiť Vás s ohľadom na pôsobenie na vysokej škole (treba predložiť potvrdenie o pôsobení na vysokej škole) a vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.

Stanislava Cesnaková
Zaradenie do platovej triedy

Ešte mám na Vás jednu otázku. Ak mám titul PaedDr. zohráva to tiež nejakú rolu v zaradení do platovej triedy?
Veľmi pekne Vám ďakujem za Vaše odpovede.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

V školstve nezaraďujeme podľa titulu, ale podľa druhu vzdelania. Ja z titulu PaedDr. neviem určiť zaradenie do platovej triedy. Prosím napíšte celú otázku naraz, lebo už strácam prehľad čo k čomu patrí.

Stanislava Cesnaková
Zaradenie do platovej triedy

Moje vzdelanie je:
Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov v odbore Mat-Bio. Hneď na to doktorandské štúdium ukončené titulom PhD.. Počas doktorandského štúdia som si urobila rigoróznu skúšku a získala titul PaedDr. Doktorandské aj rigorózne konanie bolo v odbore Teória vyučovania matematiky.
Rok som učila na dohodu na SOŠ matematiku, potom 6 rokov na VŠ matematiku ako odborný asistent. Po tých šiestich rokoch som odišla na materskú, na ktorej som doteraz. Od septembra mám nastúpiť ako učiteľka na 2.stupni ZŠ učiť matematiku.
Do, ktorej platovej triedy by ma mali zaradiť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Pri Vašom zaradení do platovej triedy možno zvážiť uplatnenie § 30 ods. 3 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť Vás do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou. Je to na rozhodnutí riaditeľa školy.

Stanislava Cesnaková
Zaradenie do platovej triedy

A ako je to v mojom prípade s druhou atestáciu? Treba si ju robiť alebo mi bude po určitých rokoch uznaná?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe čoho by Vám mala byť uznaná druhá atestácia ? Váš zamestnávateľ to posúdi.

Stanislava Cesnaková
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem za Váš čas a odpovede.
Pekný deň

bysto1
Platova tarifa_zaradenie

Dobrý deň,

na základe nižšie uvedených skutočností by som sa rád spýtal, do akej platovej tarify by som mal byť zaradený od 01. 09. 2022.
-------------------------------------------
- od 2012 do 2015 - vysokoškolské štúdium 3. stupňa (3 roky pedagogickej činnosti na VŠ v rámci doktorandského štúdia)
- 2013 - 2015 - doplňujúce pedagogické štúdium
- 2020 - 2022 - rozširujúce štúdium TSV
- marec 2021 - marec 2022 - ukončené adaptačné vzdelávanie s následným preradením do PT 7
- od 01. 09. 2022 budem učiť kvalifikovane na plný úväzok
------------------------------------------------------

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

kvietok6
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, mám ukončené 2 stupeň vš mgr špeciálna pedagogika. 2 roky prace ako pedagogicky asistent aj adaptacne ukončené
Nastupujem na novú pozíciu na kt som ešte nepracovala skolsky specialny pedagog. Do akej platovej triedy budem zaradena. Budem musieť robiť nové adaptacne? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8. Ak je Vaše vzdelanie uvedené pod bodom 5, tak ste kvalifikovaná, zaradia Vás do 7. platovej triedy. Adaptačné vzdelávanie nebudete absolvovať.

SOSkola
zaradenie do PT školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň, učiteľka má ukončenú VŠ učiteľstvo pre špeciálne školy-pedagogika emocionálne a sociálne narušených a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra (2003). Ako učiteľka je zaradená do 8PT učiteľ s I. atestáciou, 2x6% prípl za prof rozvoj §32g, prax 17 rokov. Popri výučbe občianskej náuky, slovenského jazyka a spoločenskej komunikácii pôsobila aj ako výchovný poradca od r. 2010) . Ako ju zaradiť, bude mať skrátený, nakoľko má stanovené 17 hodín PVVČ? Ďakujem

Zuzana Hnojcikova
Pedagogický asistent

Dobrý deň,

Prosím vás, absolvovala som Mgr. štúdium v odbore Špeciálna pedagogika a Bc. štúdium v odbore Špeciálna pedagogika-poradenstvo a prdagogika sluchovo postihnutých.
No nie som kvalifikovaná na to aby som robila ako asistent učiteľa pre dieťa so sluchovým postihnutím v 7.ročníku. Čo musím urobiť, aby som získala kvalifikáciu. Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1, príloha č. 6. Pedagogický asistent - asistent učiteľa nie je v triede len pre jedného žiaka, a preto sa nevyžaduje kvalifikácia podľa postihnutia. Vaše vzdelanie nie je pedagogické, a preto musíte absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.