2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kaja2020
Zaradenie.

Dobrý deň, prosím Vás ako mám zaradiť pani učiteľku slovenčiny na 2. stupni ZŠ. Rok 1999 ukončené vzdelanie: Prešovská univerzita , filozofická fakulta, odbor: slavistika - slovenský jazyk a literatúra. r. 2002 DPŠ, r. 2007 vykonala rigoróznu skúšku na filozofickej fakulte v odbore slavistika. Pedagogická prax 1999-2013 a 2020-2022. Učiť bude slovenský jazyk. Bude zaradená do platovej triedy 8? Nie som si celkom istá či jej môžeme slavistiku na filozofickej fakulte - rigoróznu skúšku uznať ako prvú atestáciu na výuku slovenčiny.
Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Ako náhradu prvej kvalifikačnej skúšky ste jej mohli, resp. predchádzajúci zamestnávateľ, uznať po piatich rokoch pedagogickej činnosti za doplňujúce pedagogické štúdium, a to podľa § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Rovnako sa dá uplatniť aj § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. za rigoróznu skúšku a zaradiť ju do 8. platovej triedy.