2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MartaV.
Zaradenie

Dobrý deň prajem, chcem poprosiť o informáciu, ako správne zaradiť zamestnanca s nasledovným vzdelaním: VŠ 1. st. BC psychológia, VŠ 2. st. Mgr. sociálna práca, VŠ 3. st. pedagogika - PhD. dizert. skúška, štátna skúška z nasledovných predmetov: Teória výchovy a vzdelávania, Metodológia pedag. výskumu, Pedagog. diagnostika.Okrem uvedeného si bude od septembra dopĺňať vzdelanie- DPŠ. Uchádzačka bude vykonávať prácu vychovávateľky, má 3 roky praxe,: 1 rok vychovávateľka v diagnostickom centre, 2 roky MŠ -arteterapia.V CVČ bude pracovať ako vedúca v klube voľného času ( sú to deti 1. st. ZŠ, v rámci klubovej činnosti absolvujú činnosť a aktivity zo všetkých oblastí výchovy ).Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Kvalifikačné predpoklady na výchovnú činnosť v centre voľného času sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. vychovávateľ. Vedúci zamestnanec v klube voľného času podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/20069 Z. z. musí byť kvalifikovaný, mať 5 rokov pedagogickej praxe a má mať vykonanú prvú atestáciu. Uchádzačku by ste nemali prijať do pracovného pomeru a stanoviť za vedúceho zamestnanca už vôbec nie.