1 príspevok / 0 nový
zuzanan
zaradenie

Prajem pekný deň,
obraciam sa na Vás s nasledovnou otázkou:
- plánujeme ukončiť spoluprácu s externou účtovníčkou a prijať do prac. pomeru internú účtovníčku, ktorá má VŠ II. stupňa. Bude vykonávať odbornú špecializovanú prácu - rozpočet a financovanie za 2 samostatné zložky. Podotýkame, že nemáme vytvorený úsek rozpočtovania alebo financovania, ale bolo by to v rámci úseku technicko -ekonomických činnosti.
Je možné zaradiť túto zamestnankyňu do 9. alebo 10. platovej triedy?