2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
lenkasyn
zaradenie do 11

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom zaradenia do 11. platovej triedy. V roku 2005 som ukončila DPŠ a od sept. 2009 som začala pracovať ako učiteľka odborných predmetov na SŠ. Viem, že DPŠ a 5 rokov praxe sa považovalo za zaradenie do 11 platovej triedy pred 1. novembrom 2009. Keďže som nemala žiadnu pedag. prax, bola som zaradená v 10. plat. triedy, kde som aj zostala, keďže došlo k zmene zákona. Je možné požiadať o preradenie do 11. platovej triedy po 5 rokoch praxe, či už je zrušená táto možnosť? ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do 11

Do 31. 10. 2009 sa po piatich rokoch pedagogickej praxe uznalo pedagogickému zamestnancovi doplňujúce pedagogické vzdelanie, ktoré absolvoval k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa nepedagogického zamerania ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky. Ako správne uvádzate náhrady kvalifikačných skúšok (preradenie do 11. platovej triedy) boli zrušené a neexistuje žiadna výnimka ani možnosť preradenia do 11. platovej triedy okrem tej, že vykonáte 1. atestáciu.