2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Eva_M
zaradenie do 8PT

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím Vás o radu pri zaradení zamestnankyne, ktorá skončila VŠ v roku 2000 na UK v BA, Filozofická fakulta, špecializácia AJ a literatúra, vysvedčenie o pedag.spôsobilosti z roku 2000. Bude vyučovať anglický jazyk. Po ukončení VŠ v roku 2000 učila na gymnáziu 2 mesiace následne od 2001 -2009 pracovala v rôznych s.r.o. a a.s., kde bola lektorka AJ v roku 2010 opäť učila na ZŠ 2 mesiace, ďalej 2010-2017 v rôznych s.r.o. a od 09/2017 na gymnáziu odkiaľ priniesla doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania, potom bola nezamestnaná 5mesiacov a od 09/2018 až do 08/2022 s výnimkou 25 dní bola u rôznych zamestnávateľov, ale vždy to bola škola, t.j. pedagogická prax. Posledný zamestnávateľ ju zaradil do 8 PT, uznal jej náhradu 1.atestácie podľa § 90 zákona 138/2019. Mám za to, že to nie je správne, nakoľko do 31.10.2009 nemala 5 rokov pedagogickej praxe. Z dokladov vyplýva, že k 31.12.2021 mala 4roky 3mes. pedagogickej praxe, teda čas, keď učila (lektorskú činnosť sme jej neuznali, ako pedag.prax, ale uznali 2/3 na účely zvýšenia platovej tarify). Postupovali sme správne, ak sme ju zaradili do 7 PT samostatný pedagogický zamestnanec ? A má nárok na uznanie podľa uvedeného § 90 po tom, ako bude mať 5 rokov pedag.praxe, čo vychádza v priebehu septembra 2022.
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie do 8PT

Ak máte na mysli, že po piatich rokoch pedagogickej praxe jej uznáte náhradu prvej atestácie za doplňujúce pedagogické štúdium z roku 2000, tak v žiadnom prípade. Uvažujete správne a zaradenie u predchádzajúceho zamestnávateľa nie je pre Vás určujúce.