7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Sisa Mihaličová
Zaradenie do kariérového stupňa, príplatky, prax

Dobrý deň,

chcela by som si overiť moje zaradenie do kariérového stupňa, ako aj nárok na príplatky a roky započítanej praxe. Situácia je nasledovná:
- v roku 2010 som ukončila VŠ vzdelanie 2.stupňa (Mgr)
- v roku 2012 som absolvovala rigoróznu skúšku (RNDr.)
- v roku 2014 som absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
- v roku 2014 som absolvovala štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka
- v roku 2014 som obhájila dizertačnú prácu (PhD.)
- v 2005-2010 - som pracovala ako učiteľka v súkromnej jazykovej škole
- v 2010-2014 - som vykonávala pedagogickú činnosť v rámci doktorandského štúdia

V auguste 2014 som nastúpila do svojho súčasného zamestnania na strednej škole. V decembri 2014 som ukončila adaptačné vzdelávanie a bola som zaradená do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. 7.2.2017 som nastúpila na materskú dovolenku. 1.1.2020 som RD ukončila a vrátila sa do práce. Moja otázka znie:
- ak sa v januári, po mojom nástupe, prehodnocovalo moje zaradenie, vzhľadom k tomu, že mám ukončené VŠ vzdelanie 3.stupňa (v odbore, ktorý učím) a k decembru 2019 mi uplynulo 5 rokov zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec - mám nárok si uplatniť toto vzdelanie ako náhradu 1. atestácie a teda byť zaradená do vyššieho kariérového stupňa?
- počíta sa doktorandské štúdium do rokov započítanej praxe?
- mám nárok na príplatok za profesijný rozvoj za absolvovanie štátnej jazykovej skúšky?

Názory sa u rôznych personalistov rozchádzajú.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do kariérového stupňa, príplatky, prax

Za posúdenie Vašich kvalifikačných predpokladov v plnej miere zodpovedá v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ. Ak počítame Vašu pedagogickú prax od augusta 2014 a zaradenie do kariérového stupňa samostatný učiteľ od decembra 2014, tak v decembri 2019 (obyčajne má 31 dní), teda od konkrétneho dátumu po uplynutí celých päť rokov od zaradenia do kariérového stupňa samostatný učiteľ,, Vám patrí zaradenie v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou. V januári sa pokračuje, nič sa neprehodnocuje. Za štátnu jazykovú skúšku Vám mal zamestnávateľ po troch rokoch pedagogickej praxe (vrátane zaradenia do kariérového stupňa začínajúci ) mal vydať osvedčenie podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o priznaní 60 kreditov a vyplácať kreditový príplatok podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý sa od 1. 9. 2019 pretransformoval na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Doba doktorandského štúdia sa do doby pre zvýšenie platovej tarify započíta, ale nezapočítava sa do pedagogickej praxe. Zaradenie do kariérového stupňa a príplatky sa majú realizovať aj počas materskej dovolenky bez ohľadu na to, že sa nevyplácajú, aby bola zachovaná kontinuita.

Sisa Mihaličová
Odpoveď

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Problém je predovšetkým s štátnou jazykovou skúškou. Pred nástupom na materskú dovolenku som nedosiahla tri roky praxe, teda kreditový príplatok vyplácaný nebol. Mám teda nárok na príplatok za profesijný rozvoj teraz? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Odpoveď

Nárok na príplatok za štátnu jazykovú skúšku podľa § 14e zákona č. 553/003 Z. z. podľa môjho názoru nemáte, pretože nebola zaradená v pláne profesijného rozvoja ani v pláne vzdelávania.

skola2017
Započítaná prax

Dobrý deň,
prosíme Vás o radu o započítaní praxe materskej a rodičovskej dovolenky. V našej škole pracuje asistentka učiteľa. V rokoch 2005 až 2008 bola zamestnaná na dohodu v určitých intervaloch. Od roku 2008 má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Pri prvom nástupe do zamestnania v našej škole neuviedla v osobnom dotázniku a ani v čestnom prehlásení materskú a rodičovskú dovolenku, ktorú čerpala v rokoch 1992 - 1994 a 1998-2001.
Až teraz po rokokoch v platovom dekréte zistila, že tie roky jej tam chýbajú.Doniesla výpisy zo sociálnej poisťovne a požiadala vedenie školy o prepočet praxe a doplatenie finančného rozdielu za dané obdobie. Ako máme v tomto prípade postupovať. Prax sme ochotní započítať 2/3 , ale čo s doplatením finančného rozdielu?
Ďakujeme za radu.

Maria Pavlikova
Započítaná prax

Ak dokazateľne pochybila zamestnankyňa a teraz Vás požiadala písomne o prepočet praxe, mali by ste jej vyhovieť. Dobu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky nemôžete prepočítať v pomere 2/3, pretože musíte postupovať podľa § 6 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. Čo sa týka doplatku, je to na Vašom rozhodnutí. Ak sa môžem spýtať, neuplatňovala si napr. daňový bonus na dieťa ? Môžem Vám odporučiť - nech sa domáha svojich nárokov právnou cestou prostredníctvom súdu.

skola2017
Započítaná prax

Veľmi pekne ďakujeme za radu.