7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Bozena
Zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou

Dobrý deň, pani Pavlíková!

V roku 2001 som získala 1. atestáciu (vtedy 1. kvalifikačnú skúšku) tým, že som vypracovala a obhájila prácu.
Koncom júna 2019 som odovzdala prácu k získaniu 2. atestácie. V prípade, že ju obhájim a úspešne zvládnem skúšku, zaradená do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou budem až po piatich rokoch?
Zdá sa mi to byť nefér voči nám, starým učiteľom. Mám 60 rokov a po piatich rokoch je mi zaradenie úplné zbytočné.
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou

Ak vykonáte druhú atestáciu po účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z., teda po 1. septembri 2019, tak sa u Vás uplatní zákon č. 138/2019 Z. z., v ktorom je v § 30 ods. 2 písm. a) uvedené, že do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Ak ste prvú atestáciu vykonali v roku 2001, tak je tomu najmenej 17 - 18 rokov. Do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou Vás zaradia na druhý deň po jej vykonaní.

Bozena
Zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou

Pani Pavlíková,
veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Otázkou som reagovala na odpoveď odborovej právničky, ktorá napísala kolegyni, že musí čakať na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou päť rokov aj napriek tomu, že 1. atestáciou má už 13 rokov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

janajanicka
Zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou

Vážená pani Pavlíková,
naša učiteľka je od 1.5.2018 zaradená ako učiteľ s prvou atestáciou a teraz v novembri ide na obhajobu 2. atestácie. Za predpokladu, že bude úspešná, bude teda podľa nového zákona od 1.9.2019 zaradená do kariérového stupňa ako učiteľ s druhou atestáciou až po uplynutí 5 rokov, teda až v roku 2023?
ďakujem veľmi pekne za odpoveď

LuciaL
Phd.

Prosím Vás - som vychovávateľka so vzdelaním Bc. Vychovavatelstvo a 1. atestácia. Moje druhé vzdelanie je Andragogika Mgr. Ak by som absolvovala 3. stupeň VŠ štúdia - Pedagogika Phd., mohla by som si následne urobiť aj 1. aj 2. atestáciu ako vychovávateľka? Postúpila by som tak do najvyššej platovej triedy? Ďakujem

Maria Pavlikova
PhD.

Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - pedagogika Vám nenahradí vzdelanie potrebné pre vychovávateľku. Treba si zvážiť, čo chcete uvedeným vzdelaním dosiahnuť. Musíte byť kvalifikovaná vychovávateľka na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a potom môžete uvažovať o atestáciách.

LuciaL
PhD.

Ďakujem