2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Zaradenie do platobnej triedy

Dobrý den prajem
Chcel by som Vás poprosiť o radu,
Mám ukončenú FHV v Banskej Bystrici odbor Telesná výchova - Matematiky. Po dvoch rokov na strednej škole (v 10PT) som nastúpil na Základnú školu s domienkou že automaticky budem v 10 platobnej triede. Riaditeľka ma však zaradila do karierového stupňa ako nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec a zaradila do 9 platobnej triedy 2.stupna. S dôvodu že učím zo svojho 24 hodinového úväzku 12 hodín v špeciálnych triedach a som triedny špeciálnej triede (9.A) a nemám vyštudovanú špeciálnu pedagogiku... teda nie som kvalifikovany??? Je to správne? Mám byť v 9 triede? Naša škola je totiž obyčajná klasická základná dedinská škola nie špeciálna? A zvyšných 12 hodín učím v bielych triedach... Ja sa domnievam že mám byť v 10 triede 1.stupňa a mám nárok na príplatok za prácu so sociálne znevýhodneného prostredia podľa § 14 d zákona... mám pravdu či?
Vopred Vdaka za skoré a cenné rady

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak ste nastúpili pracovať do základnej školy, ale do špeciálnej triedy, zammestnávateľ Vám mal dať podmienku podľa § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to do štyroch rokov odo dňa nástupu začať a do siedmich rokoc ukončiť vzdelávanie na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti. V tomto období sa považujete za kvalifikovaného. Ak máte rozdelený úväzok, máte mať dva platové dekréty, jeden na tú časť úväzku, ktorú učíte v špeciálnej triede so zaradením do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva a druhý platový dekrét na druhú časť so zaradením do 10 platovej triedy, pracovná trieda jeden. Príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. Vám nepatrí, ak ide o špeciálnu triedu. Vypláca sa po splnení všetkých troch podmienok uvedených v citovanom paragrafe a nevypláca sa, ak je v triede asistent učiteľa ani v špeciálnej triede alebo špeciálnej škole.