2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marcela38
Zaradenie do platobnej triedy

Dobrý deň, pracovala som ako vychovávateľka v Liečebno výchovnom sanatóriu od roku 2016. Toto zamestnanie bolo moje prvé v školstve. Mám ukončené VŠ vzdelanie 1 stupňa Bc.- sociálna pedagogika. Pri nástupe ma zaradili do 8 platovej triedy, pracovná trieda 2,/ podľa nového zákona platobná trieda 5/ ako začínajúceho pedagóga, to je v poriadku. Moja otázka je- Do akej platobnej triedy ma mali zaradiť po ukončení adaptačného vzdelávania? V PLATOBNOM VÝMERE som po adaptačnom vzdelávaní zaradená ako samostatný pedag. zamestnanec/ vychovávateľ, ale stále som bola zaradená do 8 platovej triedy, je toto zaradenie správne?

Do 6 platobnej triedy ma zaradili až potom ako som začala študovať špeciálnu pedagogiku.

S pozdravom Marcela

Maria Pavlikova
Zaradenie do platobnej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, vo Vašom prípade 3. diel, oddiel B. Ako vychovávateľka ste kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania máte byť zaradená do 6. platovej triedy. Pri nástupe do pracovného pomeru Vám dali podmienku získať špeciálno-pedagogickú spôsobilosť do štyroch rokov od nástupu do pracovného pomeru podľa § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Uplatní sa aj § 83 ods. 4 uvedeného zákona.