2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MN004
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom zaradenia mojej osoby do platovej triedy po terajšom zvyšovaní platov. Zaujímalo by ma, či podmienky zostali rovnaké alebo sa niečo menilo aj v tomto smere.

Som stredoškolský samostatný učiteľ odborných predmetov, teraz učím 3. rok a popri tom študujem doktorandský stupeň VŠ (končím v auguste 2020), vyštudoval som inžiniersky stupeň štúdia a popri tom som si urobil aj DPŠ. Teraz som zaradený do platovej triedy 7.

Bude mi od septembra 2019 priznaná prvá atestácia (a teda pl. trieda 8) na základe dorobeného DPŠ alebo budem musieť absolvovať atestačné vzdelávanie?

Bude mi po 6 rokoch pdg raxe uznaná druhá atestácia (pl. trieda 9) na základe ukončeného III. stupňa VŠ?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Od 1. 1. 2019 sa nič v oblasti, na ktorú sa pýtate, nezmenilo. Prehodnocovať zaradenie do kariérových stupňov a pod. sa nerobí. Odrátali sa tri triedy a vypracovali nové oznámenia o plate s novými zvýšenými platovými tarifami a to je všetko. Ste zaradený do 7. platovej triedy. Náhradu za vykonanú DPŠ Vám zákon neumožňuje priznať. Pedagogickú spôsobilosť potrebujete pre činnosť učiteľa. Po ukončení doktorandského štúdia za podmienky troch rokov pedagogickej praxe zamestnávateľ Vás zaradí v súlade s § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou do 8. platovej triedy a po šiestich rokoch pedagogickej praxe podľa § 27 ods. 6 zákona do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou do 9. platovej triedy. Obidve zaradenia za podmienky, že budete učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.