3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
rea
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, do ktorej platovej triedy budem zaradená od septembra 2019 a ako sa mi odzrkadlí doktorandské štúdium.
2016 ukončenie magisterského stupňa štúdia UAP
2019 ukončenie doktorandského stupňa štúdia
Doktorandské štúdium bolo venované Didaktike odborového prdmetu, v rámci ktorého som aj vyučovala nejaké predmety na VŠ. Ráta sa to do pedagogickej praxe?
Ako sa zarátava do pedagogickej praxe lektorovanie v jazykovej škole na Dohodu o pracovnej činnosti?

ďakujem.

FilipM
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň

Využil by som uvedené vlákno a poprosil by som o pomoc so zaradením do platovej triedy.

V júni 1999 som ukončil VŠ vzdelanie titulom inžinier na vysokej škole dopravy a spojov v žiline - teraz žilinská univerzita.

Následne som pracoval cca 5 rokov ako učiteľ odborných predmetov na SOU, počas tohto obdobia som popri zamestnaní absolvoval DPŠ tiež na žilinskej univerzite - nie som si istý ale matne si spomínam že na konci som bol zaradený v triede 11. cca v roku 2005 som odišiel zo školstva do súkromnej sféry kde som pracoval doteraz v 3 spoločnostiach na pozícií špecialista analytik, vedúci pracovnej skupiny atď. Okrem toho som externe formou dohody o vykonaní práci robil rôzne školenia v mojom obore počas celého toho obdobia dľa potreby.

Prosím Vás ak by som sa vrátil do školstva ako sa mi započíta moja doterajšia prax práce mimo školstva a do akej triedy by som bol zaradený? Čo ma celkom mätie je zákon 553/2003 ktorý v prílohe 4 uvádza 9 platových tried ped. zamestnancov, ale tu na fóre mnoho dotazov hovorí o triede 10, 11 atď.

Kde je aktuálna tabuľka týchto platových tried a návod ako sa zaradzuje do týchto tried?

ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Od 1. 9. 2019 Vás zamestnávateľ zaradí do kariérového stupňa a platovej triedy, do ktorej ste boli zaradená do 31. 8. 2019, a to v súlade s § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. Doba doktorandského štúdia a doba pôsobenia na vysokej škole sa do pedagogickej praxe neráta. Lektorovanie nie je pedagogický prax a dohoda nie je pracovný pomer, Je to v kompetencii zamestnávateľa ako Vám tieto doby započíta do praxe.