16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Veron2
Zaradenie do platovej triedy
Veron2
Trieda

Dobrý deň, chcem sa spýtať do akej platovej triedy mám byť zaradená?Pracujem ako vychovávateľka 3 rok. Mám ukončenú vysokú školu 1 stupňa odbor pedagogika a mám adaptačné vzdelávanie. Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Trieda

Neviem, či Vaše vzdelanie je učiteľského zamerania a nepíšete, či Vám dal zamestnávateľ pri nástupe do zamestnania podmienku doplniť si pedagogické vzdelanie.

Veron2
Trieda

Dobrý deň vystudovane mam
https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-stu...

Nedostala som žiadnu podmienku.

Maria Pavlikova
Trieda

Zaradená máte byť s ohľadom na vysokoškolské vzdelane prvého stupňa do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka do 6. platovej triedy.

Veron2
Trieda

Ďakujem pekne za odpoveď.

Jarka23
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deń, do akej plaovej triedy by som mala byť zaradená ako zástupca riaditela školy pre praktické vyučovanie v gastronomickej škole ak mám VŠ II.stupna odbor strojarska technologia, DPŠ, II.kvalifikačnú skúšku -predmet stroje a zariadenia, výroba el.energie vo vodných elektrárňach, výučný list čašník-servírka + maturita, funkčné.
Dakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe uvedeného vzdelania neviem posúdiť, či ste kvalifikovaná učiteľka v gastronomickej škole, pretože neviem, čo učíte. Zaradenie do platovej triedy sa totiž v prvom rade odvíja od toho, či učiteľ učí kvalifikovane.

Zuzana1318
Zaradenie do patovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať v akej platovej triede by som mala byť správne zaradená. Od 1.9.2019 som nastúpila ako začínajúci učiteľ v MŠ. Mám odpracovaných 11 rokov - nieje to pedagogická prax, pracovala som ako asistentka vo firme (Vraj by sa to malo krátiť 2/3 a zarátať do pedagogickej praxe na tarifové účely). Mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa magisterské. Vyštudovala som učiteľstvo ekonomických predmetov pre stredné školy. A toho času som v poslednom ročníku a robím si ešte kvalifikáciu na strednej odbornej škole pedagogickej - Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo. Zároveň som od 1.9.2019 zaradená do adaptačného. Preto prosím o radu ako mám byť správne zaradená a ako sa zaradenie zmení keď ukončím adaptačné vzdelanie. A následne ukončím kvalifikáciu. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

V prvom rade Vaša prax sa neprepočíta 2/3 a zaráta sa do pedagogickej praxe, pretože ani hodina nie je pedagogická prax. Pedagogická prax je činnosť pri plnení školského vzdelávacieho programu. Keďže ste v školstve nepracovali, zaradia Vás do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy a keďže Vaše vzdelanie nie je plnením kvalifikačných predpokladov pre túto činnosť, zaradia Vás do 6. platovej triedy. Keď ukončíte adaptačné vzdelávanie, ostanete zaradená v 6. platovej triede. Keď ukončíte strednú odbornú školu učiteľstvo pre materské školy, budete zaradená do 6. platovej triedy, ale budete kvalifikovaná.

sim1
platová trieda

Dobrý deň
Chcem sa opýtať o zaradenie do platovej triedy. Mám ukončenú strednú pedagogickú školu a vysokú školu soc. prácu Mgr.,ukončené adaptačné vzdelanie a už som ako samostatný učiteľ.Pracujem 4 rok.Tak chcem sa informovať do ktorej platovej triedy spadám.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda

Ak si mám domyslieť, že ste učiteľka materskej školy, tak s uvedeným vzdelaním máte byť zaradená do 6. platovej triedy.

Dasa Servicka
Zaradenie do platového stupňa

Dobrý deň. Mám pedagogické vzdelanie 2. stupňa. V roku 2010 som odišla zo školstva s priznanou 1. atestáciou ( rigorózna skúška- slovenský jazyk a literatúra + psychológia). V roku 2017 som začala opäť pracovať v školstve ako asistent učiteľa v rámci projektu a od 1. 9. 2019 som zaradená ako učiteľ základnej školy, VŠ 2. stupňa, v 7. platovej triede. Čakala som, že po priznaných vyše 11. rokoch praxe a už predtým priznanej 1. atestácii, budem v triede 8. O 1. atestáciu som s účinnosťou nového zákona prišla? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platového stupňa

Keby Vás zaradili v auguste (mohli aj 30. 8. 2019) do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, boli by ste od 1. 9. 2019 v súlade s § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. takto zaradená aj naďalej. Teraz Vás zaradia do vyššieho kariérového stupňa a 8. platovej triedy až po piatich rokoch od zaradenia v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, a to v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Dasa Servicka
Zaradenie do platového stupňa

Ďakujem za odpoveď. Ja som to neriešila pred 1. septembrom, pretože som s takýmto postupom školy vôbec nepočítala. Dá sa s tým ešte niečo urobiť? Čo by ste mi poradili? Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platového stupňa

Vo Vašom prípade nejde o zaradenie do platového stupňa ale o zaradenie do kariérového stupňa následne do platovej triedy. Dá sa s tým urobiť len to, čo som napísala v predchádzajúcej odpovedi.