3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gabriel c
Zaradenie do platovej triedy
Ondriš
II. atest

Dňa 11.09.2019 som úspešne vykonal II. atestáciu podľa §50 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 12.09.2019 som zamestnávateľovi písomne oznámil úspešné vykonanie skúšky. Osvedčenie som doručil emailom 11.10.2019 a v tlačenej forme až 14.10.2019. Chcem sa opýtať, od akého dátumu mi patrí zvýšenie triedy?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Ondriš

amni
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím o zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy: stredná škola – vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, 1. stupeň VŠ – študijný program: predškolská a elementárna pedagogika v študijnom odbore: predškolská a elementárna pedagogika, 2. stupeň VŠ – študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, osvedčenie o prvej atestácii: stupeň dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské 2. stupňa a zaradenie do kategórie/podkategórie: učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

Od 1.9.2019 je PZ priznaná 1. atestácia, ak je zaradený do kategórie samostatný PZ minimálne 5 rokov vrátane doby, keď bol v kategórií začínajúceho PZ a druhá atestácia bude priznaná až keď bude mať odpracovaných celkovo 10 rokov? Ďakujem za odpoveď