2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Terka Priebojov...
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň!
Prvú atestaciu som vykonala 1/2017. Druhú atest.pracu som odovzdala v 12/2018. Na atestaciu má pozvali 9/2019. Prečo mám čakať 5 rokov,keď som mala zatestovat do pol roka od odovzdania ates.prace? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Je to tomu tak preto, lebo v § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že pedagogický zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhom atestáciou, ak vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený.