2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
miroslava12
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň.

Prosím Vás o zaradenie pedagog. zamestnanca do platovej triedy na strednej spojenej škole. Pani učiteľka je čerstvá absolventka VŠ ekonomickej. Štátnicu ukončila z predmetov Sociálny rozvoj a Sociálna politika, Mikroekonómia a Makroekonómia. Pracuje u nás ako začínajúci pedagog. zamestnanec od 1.9.2013 a vyučuje predmety: Účtovníctvo, Ekonomické cvičenia, Podnikovú ekonomiku, Základy podnikania, Tovaroznalectvo a je zaradená v 9 plat.triede. Bol jej pridelený uvádzajúci učiteľ, a absolvovala adaptačné vzdelávanie, ktoré úspešne ukončila k 16.6.2014.
Prosím Vás o radu, či po ukončení adaptačného vzdelávania, môže byť zaradená do 10. plat.triedy ako samostatný pedagog.zamestnanec? DPŠ ešte nezačala študovať.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov a pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie do platových tried, berieme do úvahy predmety, z ktorých boli vykonané štátne skúšky. Iba na tzv. štátnicové predmety je Vaša pani učiteľka kvalifikovaná, ak ich bude vyučovať podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v rozsahu jednej polovice týždennej vyučovacej činnosti zníženej o jednu hodinu. Na predmety účtovníctvo, tovaroznalectvo je určite nekvalifikovaná, ostatné je na Vašom posúdení. Na absolvovanie doplňujúceho pedagogikého štúdia ste jej dali podmienku v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov ukončiť. Ak učí predmety kvalifikovane, môže byť po ukončení adaptačného vzdelania zaradená do 10. platovej triedy.