6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Stella Valová
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou ohľadom zaradenia učiteľky mš do platovej triedy.
Mám vyštudované nasledovné:
- obchodnú akadémiu
- inžinierske štúdium v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment
- DPŠ
- pomaturitné štúdium v odbore učiteľstvo pre mš a vychovávateľstvo.
Ako začínajúca učiteľka mš som bola zaradená do 4. platovej triedy. Je toto zaradenie správne alebo by som mala byť zaradená v 6. platovej triede?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Úplné stredné odborné vzdelanie máte požadované vyhláškou. Pri Vašom zaradení ako začínajúca učiteľka materskej školy Vám zohľadnili ÚSO vzdelanie a zaradili Vás do 4. platovej triedy, čo nie je správne. Mali Vás zaradiť do 6. platovej triedy a dať Vám podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. splniť kvalifikačný predpoklad do štyroch rokov od prvého pracovného pomeru v školstve..

magdalenkahum
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň ,Zaradenie učiteľky MŠ, chcem sa Vás opýtať ako má byť zaradená učiteľka MŠ , keď strednú školu má gymnázium, Bc má v študijnom odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika, bez odbornej praxe.
Ďakujem za ochotu

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Začínajúca učiteľka materskej školy, ktorá je kvalifikovaná na úrovni bakalárskeho vzdelania je zaradená do 5. platovej triedy.

Renata9
Zaradenie do platovej triedy a adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,

mám VŠ, ekonomického smeru, na tej istej škole absolvované DPŠ, 15 rokov praxe v účtovníctve, ekonomike a obchode. Ďalej som absolvovala rozširujúce štúdium učiteľstvo histórie pre stredné a základné školy. Posledných 7 rokov ako SZČO vykonávam mimoškolskú vzdelávaciu činnosť ( realizácia špeciálnych vyučovacích hodín a exkurzií pre školy - môžem doložiť zmluvami a faktúrami) a pri uchádzaní sa o miesto učiteľa - úväzok účtovníctvo + dejepis mi bolo oznámené, že budem posudzovaná ako učiteľ bez praxe a budem musieť absolvovať adaptačné vzdelávanie. Je to posúdené správne ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy a adaptačné vzdelávanie

Nebudete zaradená ako učiteľka bez praxe, ale v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa začínajúca učiteľka, pretože pri plnení školského vzdelávacieho programu ste zatiaľ nepracovali a nezískali žiadnu pedagogickú (odbornú) prax. Musíte absolvovať adaptačné vzdelávanie. Do ostatnej praxe Vám zamestnávateľ môže započítať podľa jeho uváženia niektoré obdobia, ktoré uvádzate ako prax, a to v pomere ako to má určené v mzdovom predpise.