2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ani77
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. Chcela by som sa poinformovať, že s nasledujúcim vzdelaním do ktorej platovej triedy by som mala byť zaradená v CDR-špecializovaná skupina. Absolvovala som nasledujúce školy:
2014-gymnázium
2017-1.stupeň vysokoškolského vzdelania-Špeciálna pedagogika (špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogika pre sluchovo postihnutých)
2020-2.stupeň vysokoškolského vzdelania-Učiteľstvo a pedagogické vedy (učitelstvo pre primárne vzdelávanie)
V CDR pracujem 3 roky, absolvovala som aj adaptačné vzdelávanie.
Za kladnú odpoveď ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa v CDR - špecializovaná skupina sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. , príloha č. 3. 3. diel. II. časť. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Učiteľstvo a pedagogické vedy, bod 1 - 3, by malo byť podľa vyhlášky zamerané na vychovávateľstvo alebo na učiteľstvo v špeciálnych základných školách doplnené o rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. vychádza mi to na zaradenie do 6. platovej triedy.