1 príspevok / 0 nový
Ľubica Letková
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

prosím do akej platovej triedy bude zaradený MOV v odbornom učilišti , ktorý pracuje v učebnom odbore obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál? Má výučný list v odbore kuchár-čašník, vysvedčenie o maturitnej skúške zo SHŠ, I. stupeň VŠ v študijnom odbore MOV, vyššie odborné vzdelanie špeciálnej pedagogiky.

Ďakujem za odpoveď.
Letková