1 príspevok / 0 nový
zofia.t
Zaradenie do platovej triedy