2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Eva Belancova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím o Vaše zhodnotenie mojej situácie. Som učiteľkou MŠ mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu, Následne mám ukončený druhý stupeň vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Som zaradená do 6. platovej triedy. Následne som urobila .prvú atestáciu . Zostala som naďalej v 6. platovej triede. Následne som ukončila DPŠ na UMB v Banskej Bystrici a chcem pokračovať v rozširujúcom štúdiu predškolskej pedagogiky. Moja otázka je do akej platovej triedy budem zaradená po ukončení štúdia, a či mi bude platiť prvá atestácia?

Veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Do 6. platovej triedy a do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou sa zaradí učiteľka s úplným stredným odborným vzdelaním, ktoré je plnením kvalifikačných predpokladov a vykonanou prvou atestáciou. Do 6. platovej triedy bez zaradenia do kariérového stupňa, tzv. nekvalifikovaná, sa zaradí aj učiteľka s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktoré nie je plnením kvalifikačných predpokladov. Vaše súčasné zaradenie je správne. Po absolvovaní rozširujúceho štúdia predškolskej pedagogiky Vás zaradia do 7. platovej triedy ako samostatnú učiteľku. Prvá atestácia sa viaže k ÚSO vzdelaniu a preto Vám ju k vysokoškolskému vzdelaniu neuznajú.