2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katarína- Kajka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň

Touto cestou by som sa chcela informovať o zaradení pedagogického zamestnanca do platovej triedy. Mám ukončenú strednú školu ekonomického smeru, prvý stupeň vysokoškolského vzdelania BC - predškolská a elementárna pedagogika a druhý stupeň Mgr. v štúdijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Mám ukončené adaptačné vzdelávanie a v súčastnosti pracujem ako učiteľka MŠ. Chcela by som sa opýtať do ktorej platovej triedy mám byť správne zaradená 9 - 10? Od zamestnávateľa mám priznanú 10, ale bojím sa aby som sa nedostala do problémov, preto prosím o radu. S prianím pekného dňa Katka.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé druhy škôl sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Pre učiteľov materskej školy konkrétne v prílohe č. 1, Časť I. a II. Na základe Vami uvádzaného vzdelania správne zaradenie je do 9. platovej triedy, pretože spĺňate vzdelanie pre učiteľku materskej školy na základe vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a ste plne kvalifikovaná ako samostatná učiteľka materskej školy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované (je to vzdelanie pre učiteľku prvého stupňa základnej školy). Aj na jeho základe Vám prináleží zardenie do 9. platovej triedy ako nekvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Alternatíva samostatná učiteľka materskej školy je vhodnejšia, trieda je rovnaká a môžete vykonať prvú atestáciu a tá Vás posunie do 10. platovej triedy.