5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Hellen
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás spýtať... Učím v MŠ (samostatný učiteľ) a mám ukončenú SŠ- pedagogickú a sociálnu akadémiu, ďalej 1. stupeň VŠ v odbore predškolská a elementárna pedagogika. O rok ukončujem 2. stupeň VŠ v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Do akej platovej triedy by som patrila po ukončení 2. stupňa VŠ v spomínanom odbore?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Keďže ukončíte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie po roku 2020, tak podľa Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, I. diel, oddiel A, bod 2 písm. a), ktorý odkazuje na II. časť v I. diele, prílohy č. 1 musíte na to, aby ste boli kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa absolvovať rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy. Až po ukončení vyššie uvedeného rozširujúceho štúdia Vám bude prináležať preradenie do 7. platovej triedy (samostatná učiteľka MŠ).

Hellen
Zaradenie do platovej triedy

To aj teda v tom prípade, ak mám ukončenú SŠ pedagogickú odbor učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Tak som to vyčítala z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť, oddiel A, 2.bod.

Hellen
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem pekne za usmernenie.