8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
riamarcin
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
prosím o usmernenie pri zaradení:
1. 50% úväzok učiteľky 1.st. ZŠ
2. 50% úväzok školský špeciálny pedagóg
- ak má ukončené 23.5.2003 učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, 26.8.2008 ukončila rozširujúce štúdium učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika mentálne postihnutých, 13.10.2011 ukončila rozširujúce štúdium v odbore Logopédia v špecializácii - školská logopédia. Nie sme špeciálna základná škola.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná ako učiteľka pre prvý stupeň základnej školy . Neuvádzate náhradu 1. kvalifikačnej skúšky za rozširujúce štúdium podľa § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z., teda prax k 1. 11. 2009. Ako školský špeciálny pedagóg spĺňa kvalifikačné predpoklady až na podmienku najmenej päť rokov pracovnej činnosti v špeciálnom školstve, ktorú rovnako neuvádzate. To sú dôležité údaje pre zaradenie do kariérových stupňov a platových tried.

riamarcin
Zaradenie do platovej triedy

Dopĺňam pracovnú činnosť:
- učiteľka 1. stupeň ZŠ (nie špeciálna) 1.9.2003-30.6.2004,1.9.2004-30.6.2005
- vychovávateľka v domove mládeže 1.9.2004-30.6.2005,1.9.2005-30.6.2006
- učiteľka 1.stupeň ZŠ s MŠ (nie špeciálna) 13.9.2006-30.6.2007,1.9.2007-31.8.2009
- učiteľka 1.stupeň Spojená škola internátna - špeciálna ZŠ - 1.9.2009 - 31.8.2020
Ďakujem.

riamarcin
Zaradenie do platovej triedy

Ospravedlňujem sa, ale takto je to správne:
- učiteľka 1. stupeň ZŠ (nie špeciálna) 1.9.2003-30.6.2004,
- vychovávateľka v domove mládeže 1.9.2004-30.6.2005,1.9.2005-30.6.2006
- učiteľka 1.stupeň ZŠ s MŠ (nie špeciálna) 13.9.2006-30.6.2007,1.9.2007-31.8.2009
- učiteľka 1.stupeň Spojená škola internátna - špeciálna ZŠ - 1.9.2009 - 31.8.2020
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná ako učiteľka pre prvý stupeň základnej školy - samostatná učiteľka - 7. platová trieda, pracovná trieda jeden. Ako špeciálny pedagóg - 7. platová trieda, pracovná trieda 2.

riamarcin
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem.

Muchotrávka 8
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy budem zaradená, ak ešte len začínam učiť (od septembra, predtým som ešte neučila), na 2. stupni ZŠ (slovenský jazyk) a mám urobený aj doktorát (PaedDr.). Či to nemá vplyv na platovu triedu?
Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ako začínajúca učiteľka základnej školy budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca učiteľka, ktorému zodpovedá 6. platová trieda a do adaptačného vzdelávania. Doktorát nemá vplyv na zaradenie do platovej triedy.