5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Janbak
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o informáciu ohľadom zaradenia do platovej triedy. Pracujem ako vychovávateľka. Mam ukončené Mgr. Sociálna práca, pomaturitné štúdium na ŠŠ - učiteľka MŠ a vychovávateľka, ukončenú 1.atestaciu ako vychovávateľka, základný modul funkčného vzdelávania. Aktuálne pokračujem v štúdiu rozširujúci model funkčného vzdelávania. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak máte vykonanú prvú atestáciu k ÚSO vzdelaniu - učiteľka materskej školy a vychovávateľka, tak ste zaradená do 6. platovej triedy ako vychovávateľka s prvou atestáciou. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Funkčné vzdelávanie zatiaľ pravdepodobne nepotrebujete, vhodnejšie by bolo doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ.

Janbak
Zaradenie do platovej triedy

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa chcela spýtať, do akej platovej triedy by som bola zaradená v pripade ukončenia DPŠ? . Ďakujem vás čas.

Janbak
Zaradenie do platovej triedy

Ešte pre doplnenie, zaradenie po skončení štúdia ma zaujíma hlavne z dôvodu vysokého školného DPš. Štúdium vychádza v priemerne 1 000€ za štúdium. Ďakujem za pochopenie aj za váš čas.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak absolvujete DPŠ, ktorou získate kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť vychovávateľky k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa., budete zaradená do 7. platovej triedy. Dbajte hlavne, aby ste absolvovali správne DPŠ.