3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martina Lišková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň.
Prosím o informáciu...
PZ s VŠ vzdelaním II. stupňa s aprábaciou Hudobné umenie - Hra na klarinete vykonal 1. (2014) aj 2. (2019) atestáciu podľa svojej aprobácie v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ ZUŠ.
V prípade, že by vyučoval aj na strednej škole, teda v podkategórií učiteľ strednej školy, a vyučoval by predmety v jeho aprobácii, mohol by byť zaradený do 9. platovej triedy, alebo by klesal pre nesplnenie podkategórie 1. aj 2. atestácie.

A teda by opäť mal absolvovať atestačné konanie...

Vďaka za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

V súlade s § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Keďže sa podkategória nesleduje, atestácie mu budú platiť.

Martina Lišková
Zaradenie

Ďakujem za odpoveď.