19 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Nova1
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer. Školský rok 2022/2023 bol môj prvý v pedagogickej praxi. Mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu - Animátor voľného času a momentálne študujem na vysokej škole UKF v Nitre- Predškolská elementárna pedagogika. Tento rok som pracovala ako pedagogický asistent v MŠ a vychovávateľ v ŠKD. Bola som zaradená do 4.platovej triedy ako začínajú pedagogický zamestnanec. Po nástupe mi bolo začaté adaptačné vzdelávanie a na konci školského roka ukončené. Ďalší školský rok budem pracovať ako vychovávateľ v ŠKD. Chcem sa spýtať či po ukončení adaptačného vzdelávania budem zaradená do vyššej platovej triedy alebo ostanem v 4.platovej triede? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
ste kvalifikovaná vychovávateľka školského klubu detí a pedagogický asistent na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania, teda na druhý deň ako bol spracovaný protokol o jeho ukončení, Vám patrí zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a do 5. platovej triedy.

Nova1
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne.

Ivana Kormanikova
Platová trieda

Dobrý deň, viete mi prosím poradiť, mám ukončenú spgš-učiteľstvo pre mš a vychovávateľstvo a vysokú školu špeciálna pedagogika- odbor pedag. Mentálne postihnutých, pracujem v bežnej materskej škole ako učiteľka, v akej platovej triede mám byť? Pomôže mi rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania k zvýšeniu platu? Ďakujem pekne

eviku2412
Zaradenie pedag. zamestnanca a plat. trieda

Dobrý deň, dovoľujem si Vás požiadať o pomoc so správnym zaradením pedag. zamestnanca - dočasne poverený riaditeľ školy na 6 mesiacov.
Od 1.8. 2023 prijatie do PP ako učiteľ II. stupňa ZŠ a zároveň poverený riadením školy.
Kvalifikácie: - ukončené VŠ II. stupňa (elektronické počítače) - ING., pedagogická spôsobilosť - doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na odborné elektrotechnické predmety, II. kvalifikačná skúška - riadenie strednej odbornej školy, a ukončené manažérske štúdium MBA. V minulosti učiteľ SOŠ , neskôr riaditeľ SOŠ. Je možné ho zaradiť do 9. platovej triedy ako vedúci pedag. zamestnanec s druhou atestáciou?
Ďakujem za vašu pomoc.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedag. zamestnanca a plat. trieda

Dobrý deň,
v prvom rade treba posúdiť plnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie na základnej škole. Nie je mi jasné, ktoré odborné elektrotechnické predmety bude vyučovať na základnej škole. Atestácia musí byť vykonané pre príslušnú kategóriu a stupeň vzdelania. Ak mu uznáte kvalifikáciu, tak mu uznajte aj druhú atestáciu, ktorá by mala byť vykonaná z aprobačného predmetu, nie z riadenia školy.

romanst
Zaradenie pedag. zamestnanca a plat. trieda

Dobrý deň,
ja len doplním, že podľa uvedeného tento učiteľ druhého stupňa ZŠ spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej vyhlášky pre vyučovací predmet technika.

eviku2412
Zaradenie pedag. zamestnanca a plat. trieda

Ďakujem za Vašu odpoveď, obrátila som sa aj na príslušný RÚ školskej správy, tam mi jednoznačne dali odpoveď, že nie je kvalifikovaný učiteľ pre základnú školu - nevyučujú sa na ZŠ odborné predmety, atestáciu tiež nemožno uznať, nakoľko je vykonaná nie z aprobačného predmetu ale "riadenie strednej odbornej školy", preto ho možno zaradiť jedine do 7. plat. triedy. V 9. platovej triede by bolo jedine ak by vyučoval na strednej odbornej škole...

Maria Pavlikova
Zaradenie pedag. zamestnanca a plat. trieda

Dobrý deň,
súhlasím, uznajte aj atestáciu, 9. platová trieda môže byť.

Janake
Zaradenie do platovej triedy - rozširujúce štúdiu

Dobrý deň p. Pavlíková,

mam ukončené Mgr. Učiteľstvo praktickej prípravy Technických predmetov,od septembra idem študovať rozširujúce štúdium Predškolská a elementárna pedagogika v Ružomberku.

Chcela som sa Vas opýtať v akej platovej triede budem zaradená, ked by som zacala popri štúdiu pracovať v materskej škôlke?
A po ukončení štúdia my ostane ta istá platová trieda alebo sa automaticky posúva vyššie?

Ďakujeme pekne za odpoveď
S pozdravom Kebiskova

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy - rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
ide o Váš prvý pracovný pomer v školstve alebo o zmenu kategórie pedagogického zamestnanca.

Janake
Zaradenie do platovej triedy - rozširujúce štúdium

Dobry den,islo by o prvy pracovny pomer

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy - rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
ste síce nekvalifikovaná učiteľka materskej školy, ale zamestnávateľ môže uplatniť § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť Vás ako začínajúcu do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradiť ako samostatnú učiteľku materskej školy, až do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru. Po získaní kvalifikačného predpokladu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ostanete zaradená v 7. platovej triede.

bruncka
Adaptačné vzdelávanie v MŠ

Dobrý deň prajem. Prosím o radu v otázke adaptačného vzdelávania. Prijali sme učiteľku do materskej školy, ktorá má kvalifikáciu pre prvý stupeň primárneho vzdelávania. Doteraz učila na základnej škole . Je potrebné aby začala s adaptačným vzdelávaním, keď nastúpi do MŠ?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie v MŠ

Dobrý deň,
ak Vám pani učiteľka predložila protokol o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania, ďalšie adaptačné vzdelávanie nie je povinná absolvovať.

bruncka
Adaptačné vzdelávanie v MŠ

Dobrý deň,ďakujem za Vašu odpoveď. Dobre tomu rozumiem, že adaptačné nie je potrebné i keď je to pani učiteľka s dlhoročnou prácou v ZŠ a predtým sa adaptačné nerealizovalo. Pani učiteľka si len musí urobiť kvalifikáciu na predprimárne vzdelávanie. Zatiaľ bude vedená ako nekvalifikovaná učiteľka. Prosím Vás, do ktorej triedy ju máme zaradiť?
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie v MŠ

Dobrý deň,
predtým sa adaptačné nerealizovalo, ale realizovalo sa uvádzanie do praxe. Vaše otázky sú také neúplné, že neviem, čo mám odpovedať. Pýtate sa na adaptačné, potom zistíme, že je nekvafikovaná. Neuvádzate strednú školu, ale ja mám všetko vedieť. Nekvalifikovanú učiteľku s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa zaraďujeme do 6. platovej triedy.

evaku
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
máme v prac. pomere pomocnú vychovávateľku MŠ (má len maturitu nie pedagogického smeru), pracovala predtým mimo školstva, od septembra 2022 si robí strednú pedag. školu, ktorú ukončí v r. 2024. Chceme ju zaradiť ako učiteľku v MŠ. Bude zaradená ako začínajúca učiteľka, bude zaradená na adaptač. vzdelávanie, a moja otázka je, či ju nechám v PT 4, alebo PT 5? Na niektorom seminári bolo povedané, že ak si už začne robiť školu, aj keď ešte nie je ukončená, môže byť zaradená ako kvalifikovaná v PT 5 + príplatky zač. uč. Po ukončení školy by bola len v PT 5 bez príplatku. Je to tak správne? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
odo dňa zaradenie do kariérového stupňa učiteľka materskej školy sa počítajú štyri roky pre získanie kvalifikačného predpokladu podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Ako začínajúca bude zaradená do 4. platovej triedy aj s príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelania do 5. platovej triedy ako samostatná, a to z dôvodu uplatnenia § 83 ods. 4 uvedeného zákona bez ohľadu či študuje alebo nie. Na seminári to nemohlo byť deklarované ako píšete. Začiatok štúdia neznamená ukončenie. Najneskôr po štyroch rokoch to prehodnotíte.