2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
steffi
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
Chcem sa informovať o zaradení do platovej triedy.
Údaje o vzdelaní: r. 2002 som ukončila FF PU - odbor Andragogika. Od roku 2003 učím anglický jazyk na ZŠ. V roku 2006 som ukončila DPŠ a v roku 2012 som ukončila rozširujúce štúdium Anglického jazyka. (Študovať rozširujúce štúdium AJ som začala v roku 2008).
Som zaradená do 10.platovej triedy. Po ukončení rozširujúceho štúdia mi neboli priznané žiadne kredity, ani 1. atestačná skúška.
Skutočne nemám nárok na vyššie zaradenie, resp. priznanie kreditov?

S pozdravom
Štefánia Cmarová

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Náhradu 1. kvalifikačnej skúšky za DPŠ bolo možné priznávať do 30. 10. 2009 za podmienky 5 rokov pedagogickej praxe. V tom období ste mali pravdepodobne 5 rokov pedagogickej praxe, ale anglický jazyk ste vyučovali nekvalikovane, teda nebolo možné túto uznať a zaradiť Vás do 11. platovej triedy. Boli ste zaradená do 9. platovej triedy. Po ukončení rozširujúceho štúdia anglického jazyka Vám zamestnávateľ mal priznať 60 kreditov podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyplácať kreditový príplatok podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 12 % z platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená.