7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
straska
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
momentálne som učiteľka na 1.st.ZŠ, kde mám 24 hodinový uväzok, z toho 6 hodín TSV a 5 hodín MAT. Mám vyštudované učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov , špecializácia Matematika - telesná výchova na FMFI UK, rok ukončenia 2004. Prax mám cez 13 rokov, aktuálne som zaradená ako samostatný učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ 1.st.ZŠ) platová trieda 6. Podľa par. 13 zákona č.138/2019 ak vyučujem kvalifikovane predmety v rozsahu jednej polovice základného úväzku zníženého o jednu hodinu, tak by som mala byť aprobovaná a teda mala by som byť v plat.triede 7. Neviem však, či som na základe vyššie spomenutého vzdelania vôbec aprobovaná učiť MAT a TSV aj na 1.st.ZŠ, alebo iba na 2.st.ZŠ a na SŠ? Pokiaľ som učila na 2.st ZŠ mat-tsv bola som v plat.triede 7.
Vopred ďakujem za Vašu opoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť. Na vyučovanie matematiky a telesnej výchovy ste kvalifikovaná podľa oddielu A, 17. bod a patrí Vám zaradenie do 7. platovej triedy, ktorá prislúcha zaradeniu do kariérového stupňa samostatná učiteľka. V tom, čo uvádzate je nesúlad. Vaše úvahy o zaradení sú správne.

straska
Ďakujem

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a radu. Pomohli ste mi.

Martin 135
Zaradenie do vyššej plat. triedy - Športová činnosť

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako to je so zaradením do vyššej plat. triedy, ak som učiteľom TSV (4 roky samostatný učiteľ) a hrával som minimálne 10 rokov športovej činnosti (futbal), 3 roky v najvyššej Slovenskej súťaži 1 liga. , ale ostatné roky v nižších slovenských súťažiach. Či môžem žiadať o prvú atestáciu, alebo aj o druhú? Lebo v zákone je spomenuté, že úspešne pôsobil v oblasti športovej činnosti.. nebolo tam písané, že v najvyššej Slovenskej súťaži.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do vyššej plat. triedy - Športová činnosť

Dobrý deň,
musíte spĺňať podmienku piatich rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný učiteľ. Potrebujete potvrdenie od príslušného športového zväzu. Ostatné je na zvážení riaditeľa, pretože ministerstvo sľúbilo, ale nezverejnilo, bližšie podmienky, ktoré má učiteľ spĺňať, resp. na základe čoho má postupovať riaditeľ.

Martin 135
Zaradenie do vyššej plat. triedy - Športová činnosť

ďakujem a po tých 5 rokoch ako budem samostatný učiteľ mi môže riaditeľ uznať hneď druhú atestáciu, keď mu predložím, že som viac ako 7 rokov bol v celoslovenskej súťaži.

Maria Pavlikova
Zaradenie do vyššej plat. triedy - Športová činnosť

Dobrý deň,
zákon to umožňuje, ale nie je na to právny nárok, pretože v § 30 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že riaditeľ môže zaradiť .....