5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
učiteľka123
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková, prosím Vás o usmernenie v oblasti zaradenia do platovej triedy. Päť rokov som učila biológiu a slovenský jazyk na druhom stupni, sú to predmety, ktoré som vyštudovala. Bola som zaradená v 7. triede. Od septembra z dôvodu ďalekého dochádzania do práce mením školu, kde budem vyučovať biológiu, geografiu a chémiu. Biológiu budem učiť cca. 8 hodín. Geografiu začínam od septembra študovať, ako rozširujúci predmet. Do ktorej platovej triedy ma má nový zamestnávateľ od septembra zaradiť? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
ak budete pracovať na plný úväzok a kvalifikovane budete učiť iba 8 hodín, zamestnávateľ Vás zaradí do 6. platovej triedy. Po ukončení rozširujúceho štúdia do 7. platovej triedy aj s príplatkom za profesijný rozvoj.

učiteľka123
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem, veľmi pekne za odpoveď nebola som si istá, keďže ma trochu mýlil § 83 a stretla som sa s rôznymi názormi. Vedela som, že podľa § 13 musí učiteľ vo svojej aprobácii učiť aspoň 11 hodín, nie je však výnimka, ak sa rozhodnete si aprobáciu rozšíriť?

§ 83
(2)
Pedagogický zamestnanec je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu najneskôr do dvoch rokov odo dňa preradenia.
(4)
V období podľa odsekov 1 až 3 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad, ak spĺňa podmienku získania stupňa vzdelania vyžadovaného pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca

Veľmi si vážim Váš čas a odbornosť.

učiteľka123
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, nebola som si istá, keďže ma trochu mýlil § 83 a stretla som sa s rôznymi názormi. Vedela som, že podľa § 13 musí učiteľ vo svojej aprobácii učiť aspoň 11 hodín, nie je však výnimka, ak sa rozhodnete si aprobáciu rozšíriť?

§ 83
(2)
Pedagogický zamestnanec je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu najneskôr do dvoch rokov odo dňa preradenia.
(4)
V období podľa odsekov 1 až 3 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad, ak spĺňa podmienku získania stupňa vzdelania vyžadovaného pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca

Veľmi si vážim Váš čas a odbornosť.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
nie je žiadna výnimka, pretože od rozhodnutia študovať k ukončeniu rozširujúceho štúdia je dlhá cesta. § 83 zákona č. 138/2019 Z. z. poznám naspamäť a na Vás sa nevzťahuje, pretože Vás nikto nepreraďuje do inej kategórie, stále ste učiteľ, čo je jedna a tá istá kategória. Zmena zamestnávateľa nie je zmena kategórie.