3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
miroslava12
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Sme Spojená stredná škola.
Nastupuje k nám do zamestnania nový majster odborného výcviku.
Vzdelanie: SOU Drevárske, UMB B. Bystrica, Odbor: učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, štúdijný program: učiteľstvo technických odborných predmetov, Diplomová práca: Počítačová gramotnosť učiteľov odborných predmetov na SOŠ.,
Štátna skúška z predmetov:
1. Materiály a technológie - Kovy a nekovy
2. Materiály a technológie - Drevo
3. Didaktika odborných predmetov
Koniec štúdia máj 2014
Titul: Mgr.
Prax: 20rokov pracoval v oblasti drevárstva, nábytkár.,Žiadna pedagog.prax.
Naša škola má strojársky smer.
Prosím Vás, je potrebné uvedeného pána zaradiť do 10 Plat. triedy?
Nieje mi jasné, či aj pri majstroch OV sa zaraďuje do 9. Plat.triedy ako začínajúci pedagog. zamestnanec s tým, že sa mu pridelí uvádzajúci zamestnanec?
Prosím o radu, do akej platovej triedy zaradiť uvedeného majstra OV.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre všetky kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., a to v prílohe č. 1, pre majstrov odbornej výchovy v časti XI. Pod písmenom A v bode 1. je uvedené vzdelanie, ktoré uvádzate v otázke ako plnenie kvalifikačných predpokladov. Vzhľadom k tomu, že štátnice sú vykonané z predmetov materiály a technológie - kovy, nekovy, drevo, musíte zvážiť, či sú zhodné alebo príbuzné tým odborom, kde bude vykonávať činnosť majstra odbornej výchovy. Zameranie školy nevylučuje ani drevársky odbor. Píšete, že k Vám nastupuje do zamestnania, ja by som to upresnila, že Vy ho prijímate do zamestnania a predtým musíte zvážiť plnenie kvalifikačných predpokladov. Vzhľadom k tomu, že nemá žiadnu pedagogickú prax, zaradíte do do 9. platovej triedy ako začínajúceho majstra odbornej výchovy, zaradíte ho do adaptačného vzdelávania, pridelíte mu uvádzajúceho majstra odbornej výchovy, ktorý nemusí mať rovnaké zameranie. Po ukončení adaptačného vzdelávania, v prípade, že je kvalifikovaný, preradíte do ho do kariérového stupňa saamostatný majster odbornej výchovy so zaradením do 10. platovej triedy. Ak nie je kvalifikovaný, ostane v 9. platovej triede bez príplatku začínajúceho majstra.

miroslava12
Ďakujem veľmi pekne.

Ďakujem veľmi pekne.