3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mgr.Beáta Zahor...
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer !
Mám ukončenú Pedagogickú fakultu v Nitre: Učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy.( 27.júna 1991 )
I. kvalifikačnú skúšku som absolvovala 8.1.2004 na tému: Práca s deťmi a mládežou v CVČ v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí.
Túto I. kvalifikačnú skúšku som absolvovala v pracovnej pozícii: poverená riaditeľka CVČ, od 25.8.2014 som zmenila pracovisko: učiteľka prvého ročníka ZŠ, rada by som sa spýtala do ktorej platovej triedy patrím?
V CVČ som bola v 11. platovej triede, teraz ma však nový zamestnávateľ ZŠ zaradil do 10. Platovej triedy. ( mám odpracovaných 22 rokov )
Za odpoveď Vám vopred ďakujem
S pozdravom Mgr. Zahorcseková

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa - učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť, ktorú vykonávate v súčasnosti a patrí Vám zaradenie do 10. platovej triedy. Čo sa týka prvej kvalifikačnej skúšky, túto ste vykonali v čase, keď ste boli riaditeľkou CVČ, t. j.pre kategóriu vychovávateľ, čomu nasvedčuje aj téma záverečnej práce. Súčasný zamestnávateľ vo Vašom prípade uplatnil § 27 ods. 4, písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z., na základe ktorého Vám neuznal prvú atestáciu a správne Vás zaradil do kariérového stupňa samostatný učiteľ so zaradením do 10. platovej triedy, pracovná trieda jeden. Prax za obdobie v CVČ Vám možno započítať v plnom rozsahu

Mgr.Beáta Zahor...
Ďakujem pekne za odpoveď.

Ďakujem pekne za odpoveď.