3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
erika sopková
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

mala by som na Vás prosbu, aby ste mi poradili do akej platovej triedy by som mala byť zaradená podľa môjho vzdelania, ak pracujem ako majster odbornej výchovy:

- ukončená stredná odborná škola potravinárska v Nitre
- ukončené trojročné učebné štúdium v odbore cukrár
- ukončená DPŠ pre majstrov odbornej výchovy na Metodickom centre (2- ročné štúdium)
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa na SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov a 2. stupňa na SPU bezpečnosť a kontrola potravín
- prax v odbore 20 rokov z toho v školstve 10 rokov ako samostatný zamestnanec.

V novembri 2014 ukončená 1. atestácia ( 11.11.2014)
v máji 2015 predpoklad ukončenia Učiteľstvo odborných predmetov na Dubnickom technologickom inštitúte.

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom Ing. Sopková

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na posúdenie Vášho zaradenia je potrebné vedieť v akom odbore vykonávate činnosť majstra odbornej výchovy. Ak pracujete v odbore cukrár, spĺňate kvalifikačné predpoklady na túto činnosť na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrí Vám zaradenie do 8. platovej triedy. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa nenadväzuje na daný odbor, je iné ako požadované, 8. platová trieda. Atestáciu, ktorú ste vykonali - neviem na čo nadväzuje, či bola vykonaná pre kategóriu majster odbornej výchovy a či nadväzuje na stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Učiteľstvo odborných predmetov na Dubnickom technologickom inštitúte bude nadväzovať na odbor cukrár ? Ak áno posunie Vás to do 10. platovej triedy. V prípade, že nenadväzuje bude Vaše zaradenie do 9. platovej triedy. Vo svojej odpovedi vychádzam len z mojich dohadov, pretože ste neuviedli podstatné informácie.

erika sopková
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

chcela by som vás poprosiť, aké informácie vám chýbajú, aby ste mali bližšie možnosť sa vyjadriť k mojej otázke.

Ďakujem veľmi pekne.