6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pavol Sagan
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, do akej platovej triedy by mala byť zaradená vychovávateľka pri nástupe do ŠKD a do akej platovej triedy po absolvovaní adaptačného vzdelávania. Má maturitu pedagogickej školy odbor učiteľ MŠ a vychovávateľ ZŠ + VŠ vzdelanie II. stupňa- nepedagogické.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného vzdelania pre činnosť vychovávateľky spĺňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. a ako začínajúca vychovávateľka má byť zaradená do 9. platovej triedy. Po ukončení adaptačného vzdelávania pri tomto vzdelaní bude naďalej v 9. platovej triede bez príplatku začínajúceho vychovávateľa.

pavol Sagan
možné zvýšenie kvlifikácie

Ďakujem za odpoveď. Ešte Vás chcem poprosiť o radu, či a ako je možné v uvedenom prípade zvýšiť kvalifikáciu, resp. postup do vyššej (10.) platovej triedy. Tiež sa chcem opýtať, ako je to so započítaním praxe - či môže zamestnávateľ uznať, započítať 2/3 odpracovaných rokov mimo pedagogického odboru (práca v sociálnej a administratívnej sfére - cca 22 rokov). Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom, Pavol Sagan

Maria Pavlikova
Zvýšenie kvalifikácie

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. Vychovávateľ. Pokiaľ sa pýtate na zaradenie do 10. platovej triedy, vychovávateľka musí mať absolvované niektoré z vysokoškolských vzdelaní druhého stupňa, ktoré sú uvedené pod písm. A, t. j. musí byť kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Započítať inú prax a určiť jej podiel je plne v kompetencii zamestnávateľa, ktorý by to mal mať uvedené v mzdovom predpise. Veľmi ťažko sa posudzuje iná prax pre potreby pedagogickwj činnosti, pretože jej započítanie zavisí od príbuznosti činnosti. S pedagogickou činnosťou je mále príbuzných činnosti, takže započítavanie inej praxe pre zvýšenie platpovej tarify v pomere 2/3 je veľmi ústretové, ale je možné.

pavol Sagan
kvalifikačné pradpoklady

Ďakujem za odpoveď. Vo Vami spomínanej časti vyhlášky v bode 5. sa uvádza VŠ 2. stupňa aj v študijnom odbore sociálna práca bez doplňujúceho pedagogického štúdia, v našom prípade má VŠ 2. stupňa v odbore sociálna práca (dokonca aj 10 rokov prax na pozícii sociálny kurátor), ak som teda správne pochopil uvádzaný bod vyhlášky - naša kombinácia VŠ 2. stupňa Sociálna práca + SŠ Pedagogická (vychovávateľ) - by mala spĺňať kvalifikačné predpoklady pre 10. platovú triedu.? (ak som to teda nevytrhol z kontextu?)
Ešte raz ďakujem a ospravedlňujem sa, že som hneď na začiatku necharakterizoval všetky parametre nášho prípadu, Vaše poradenstvo je pre nás veľmi prínosnou a vzácnou pomocou v spleti právnych predpisov. S pozdravom, Pavol Sagan

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Trochu Vás poopravím - vo vyhláške č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, v časti XIII.v bode 5. sa uvádza : len v zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre. Z uvedeného vyplýva, že uvedené vzdelanie nie je plnením kvalifikačných predpokladov v školstve a zároveň musí absolvovať aj špecializačné kvalifikačné štúdium v MPC. Takže ostáva moja predchádzajúca odpoveď.