2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
friends@centrum
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcela by som vás poprosiť o váš názor, či je učiteľ kvalifikovaný na vyučovanie geografie na základnej škole, ak má ukončené vysokoškolské štúdium 2.stupňa v študijnom programe enviromentálne manažérstvo na Technickej univerzite skončené v roku 2009. Štátne skúšky: manažment prírodných zdrojov, ekologické inžinierstvo, chránené územia. Následne absolvovanie DPŠ na Technickej univerzite zamerané na vyučovanie odborných predmetov. Záverečné skúšky: pedagogika, psychológia, didaktika odborných predmetov.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Podľa môjho názoru učiteľ s uvedeným vzdelaním nie je kvalifikovaný na vyučovanie predmetu geografia na základných alebo aj stredných školách. Kvalifikovaný je na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách a to konkrétne tých, ktoré sa zhodujú s vykonanými štátnymi skúškami.