2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janko
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
prosím Vás o radu , možno zaradiť ekonómku do 9. platovej triedy, keď má ukončené úplné stredné vzdelávanie a vykonáva sama všetky ekonomické práce v základnej škole?
Ďakujem vopred za radu.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried vychádzame z dosiahnutého vzdelania a vykonávanej činnosti, ktorú porovnáme s pracovnou činnosťou uvedenou v nariadení vlády č. 341/2004 Z. z. - tzv katalóg pracovných činností. Činnosti, ktoré vykonáva ekonómka so stredoškolským vzdelaním v škole sú uvedené vo viacerých platových triedach, najvyššie v 8. platovej triede. V 7. platovej triede, príklad pracovnej činnosti 01.07.03 alebo 05 je uvedená samostatná účtovnícka práca a v 8. platovej triede 01.08.02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych prác. Zaradenie ekonómky do 8. platovej triedy zodpovedá vzdelaniu aj vykonávanej činnosti.