3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mesiacik
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
25 rokov som pôsobila ako vychovávateľka v učilišti pre mentálne postihnutú mládež, potom 2,5 roka ako vychovávateľka v ŠKD, 1,5 roka ako nekvalifikovaná učiteľka na I. stupni ZŠ, v máji som ukončila VŠ II.stupňa, učím na ZŠ- I.stupeň,
prosím Vás o informáciu - zaradenie do platovej triedy:

stredná škola: gymnázium
vysoká škola I. stupňa - vychovávateľstvo
rozširujúce štúdium (viaže sa k I.stupňu VŠ) špeciálnej pedagogiky: pedagogika mentálne postihnutých
vysoká škola II. stupňa v študijnom programe UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE v študijnom programe: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

Ďakujem
S pozdravom Daniela

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť III., bod 3 by ste boli kvalifikovaná, ak máte na vysvedčení PROGRAM učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a ODBOR predškolská a elementárna pedagogika. Uviedli ste v oboch prípadoch program. Vtedy môžete byť zaradená v 10. platovej triede. Ak to nie je presne takto, tak ste kvalifikovaná pre materskú školu a na základnej škole budete zaradená v 9. platovej triede.

mesiacik
Ďakujem za odpoveď,p.

Ďakujem za odpoveď,p. Pavlikova,
nedopatrením som miesto odbor uviedla program.
Prajem veľa osobných aj pracovných úspechov.