2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na túto otázku: Do ktorej PT, by som mala byť zaradená ako učiteľka na I. stupni ZŚ , keď mám 16 rokov pedagogickej praxe a absolvovala som tieto vysokoškolské štúdia:

2013 -2015 – som absolvovala vysokoškolské štúdium II. stupňa Mgr.- v študijnom programe UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika s tým, že som musela spraviť všetky rozdielové skúšky a štátne skúšky zo študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika.
2008-2010 – som absolvovala rozširujúce vzdelávanie špeciálnej pedagogiky v špecializácii PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
2008-2010 – som absolvovala DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM zamerané na učiteľstvo
2005-2007 vysokoškolské štúdium II. stupňa v študijnom odbore PEDAGOGIKA, v študijnom programe Sociálna pedagogika
2001-2004 vysokoškolské štúdium I. stupňa –Bc. V študijnom odbore VYCHOVÁVATEĽSTVO

Zaujímalo by ma, či mi môžu byť uznané aspoň niektoré absolvované štúdia ako náhrada kvalifikačnej skúšky. Už 15 rokov len študujem a výsledok je vždy ten, že som zaradená ako nekvalifikovaná učiteľka na ZŠ v 9. PT.
Veľmi pekne ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Zodpovedané