5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na túto otázku: Do ktorej PT, by som mala byť zaradená ako učiteľka na I. stupni ZŚ , keď mám 16 rokov pedagogickej praxe a absolvovala som tieto vysokoškolské štúdia:

2013 -2015 – som absolvovala vysokoškolské štúdium II. stupňa Mgr.- v študijnom programe UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika s tým, že som musela spraviť všetky rozdielové skúšky a štátne skúšky zo študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika.
2008-2010 – som absolvovala rozširujúce vzdelávanie špeciálnej pedagogiky v špecializácii PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
2008-2010 – som absolvovala DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM zamerané na učiteľstvo
2005-2007 vysokoškolské štúdium II. stupňa v študijnom odbore PEDAGOGIKA, v študijnom programe Sociálna pedagogika
2001-2004 vysokoškolské štúdium I. stupňa –Bc. V študijnom odbore VYCHOVÁVATEĽSTVO

Zaujímalo by ma, či mi môžu byť uznané aspoň niektoré absolvované štúdia ako náhrada kvalifikačnej skúšky. Už 15 rokov len študujem a výsledok je vždy ten, že som zaradená ako nekvalifikovaná učiteľka na ZŠ v 9. PT.
Veľmi pekne ďakujem

Anonymous
zaradenie do platovej triedy

Zabudla som dodať,že na škole pôsobim aj ako školský špeciálny pedagóg od roku 2010.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vzdelaním, ktoré ste ukončili v roku 2015 ste získali kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre prvý stupeň základnej školy. Na základe uvedeného budete zaradená do 10. platovej triedy. Kvalifikovaná ste aj ako vychovávateľka s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Vzdelaním, ktoré ste získali v predchádzajúcich obdobiach ste kvalifikovaná na výchovno-vzdelávaciu činnosť učizeľky strednej školy na predmety, z ktorých ste vykonali štátne skúšky v študijnom programe sociálna pedagogika. Žiadne štúdium sa Vám nemohlo v minulosti uznať ako náhrada kvalifikačnej skúšky, pretože ste neboli kvalifikovaná. Predpokladám, že ste učili na základnej škole.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady na činnosť odborných zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý oddiel. Ste kvalifikovaná na činnosť sociálneho pedagóga podľa časti IV. uvedenej vyhlášky. Rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky ste nezískali kvalifikačné predpoklady na činnosť špeiálneho pedagóga na základnej škole. Túto činnosť ste vykonávali ako nekvalifikovaná so zaradením do 9. platovej triedy. Kvalifikačné predpoklady na túto činnosť sú uvedené v časti II. V súčasnosti (2015) po absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie spĺňate kvalifikačné predpoklady podľa bodu 9 v časti II. Keďže ako školský špeciálny pedagóg pracujete od roku 2010, podmienku 5 rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacíémi potrebami pravdepodobne spĺňate a môžete byť aj na tejto pozícii zaradená do platovej triedy 10, pracovná trieda dva. Aj v predchádzajúcej odpovedi aj v tejto na druhý deň o ukončení spomínaného vzdelania v roku 2015, nie skôr.

Anonymous
komentar

Dakujem velmi pekne za odpoved
S uctou Soltisova