2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
BeataB
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň prajem,

pracujem ako asistent učiteľa na ŠZŠ. Mám ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa - pedagogické, napriek tomu som zaradený do 8. platovej triedy. Ak mám správne informácie, najvyššie akceptované vzdelanie v prípade asistentov je práve bakalárske, tak z toho usudzujem, že by som mal byť zaradený do 9. platovej triedy. Pýtal som sa na to zamestnávateľa, ten mi však tvrdí, že na našej škole môžme byť zaradený len v 8. platovej triede, (týka sa to aj zamestnancov s vyšším stupňom vzdelania, než mám ja), pretože o tom náš zriaďovateľ tak rozhodol. Zaujímalo by ma, či má pravdu a prečo o tom rozhoduje zriaďovateľ.
A ešte jedna otázka. Pri nástupe do tohto PP - asi pred 8 rokmi som neabsolvoval adaptačné vzdelávanie, vraj vtedy to nebolo potrebné. Môže mi ho zamestnávateľ poskytnúť dodatočne? Je to jeho povinnosť?

Ďakujem za váš čas, naozaj neviem, na koho iného sa mám v tejto záležitosti obrátiť. Ešte raz ďakujem.

p. Sedlák

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak máte vysokoškolské pedagogické vzdelanie prvého stupňa ako asistent učiteľa máte byť zaradený do 9. platovej triedy. O zaradení do príslušnej platovej triedy rozhoduje a je za to aj zodpovedný zamestnávateľ. Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca je získanie profesijných kompetencií na výkon svojej činnosti.
Pred ôsmimi rokmi adaptačné vzdelávanie sa nevykonávalo, bolo tzv. uvádzanie do praxe. Podľa môjho názoru je to dnes pre Vás úplne bezpredmetné a nie je dôvod na jeho vykonávanie. Obrátiť sa môžete aj na zriaďovateľa Vašej školy, či je Vaše zaradenie do 8. platovej triedy správne.