3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
xxx
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň.
Pracujem ako vychovávateľka v reedukačnom centre. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Taktiež som absolvovala kvalifikačné vzdelávanie- Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov v MPC. Som zaradená do 9.platovej triedy. Rada by som vedela, či by ma 1. atestácia posunula do 10. platovej triedy.
Za odpoveď vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov v školách a školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIV. Pod písm. A v bode 4 je uvedené vzdelanie sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti. Do 9. platovej triedy ste zaradená správne, a to z dôvodu, že špeciálnopedagogickú spôsobilosť ste absolvovali na MPC a nie na vysokej škole. Atestácia Vás do 10. platovej triedy neposunie. Do 10. platovej triedy Vás zaradia, ak si doplníte špeciálnopedagogickú spôsobilosť na vysokej škole. Neuvádzate koľko rokov pracujete v špeciálnom školstve a či Vám už uplynula doba sedem rokov na doplnenie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Moja odpoveď vychádza iba z toho, čo ste uviedli.

xxx
Ďakujem za odpoveď

Ďakujem za odpoveď