2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ivan 301
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň prajem, chcel by som Vás poprosiť o radu. Mám ukončené Mgr. štúdium sociálnej práce, ďalej mám ukončené doplnkové pedagogické štúdium. V septembri 2015 som ukončil dvojročné štúdium špeciálnej pedagogiky v odbore: Pedagogika mentálne postihnutých, čím som získal špeciálno-pedagogickú spôsobilosť pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. V súčastnosti pracujem na rigoróznej práci z odboru špeciálnej pedagogiky. Po ukončení práce si chcem spraviť prvú kvalifikačnú skúšku (atestáciu).
A moja otázka znie: V akej platovej triede by som mal byť zaradený po ukončení spomínaného štúdia? Budem po ukončení štúdia kvalifikovaný, ako učiteľ v špeciálnej triede?
Za odpoveď Vám vopred pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ani teraz ani po ukončení štúdia, ktoré uvádzate nebudete kvalifikovaný na výchovno-vzdelávaciu činnosť v špeciálnej triede alebo v špeciálnej škole. Ste kvalifikovaný na vyučovanie predmetu sociálna práca, ktorý sa na základnej škole nevyučuje. Je potrebné absolvovať rozširujúcw štúdium nejakého všeobecno-vzdelávacieho predmetu, ktorý sa na základnej škole vyučuje.