3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Neluška
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková!

Prosím o radu pri zaradení učiteľky ZŠ / vyučovanie ANJ / do platovej triedy.
Má ukončené:
- Univerzita Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta - učiteľstvo akademických predmetov SJL a ANJ -3 roky
- súčasnosť - 1. rok magisterské štúdium - ANJ
- 2 roky praxe na ZŠ - vyučovanie ANJ
- ukončené adaptačné vzdelávanie
Je teda zatiaľ nekvalifikovaná.

Ďakujem pekne.

317_2009
#odpoved

Dobrý deň,
Nekvalifikovana? Prave naopak, je kvalifikovana na urovni VŠ - 1. stupňa (Bc. stupňa) v aprobačnom predmete ANJ.
T.č.: pracovná trieda 1, platová trieda/platový stupeň - 9. Samostatný pedagogický zamestnanec (Samostatný učiteľ).

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

V § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. je ako kvalifikačný predpoklad pre učiteľa základnej školy - § 13 písm. b) a písm. c) uvedené najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Učiteľ s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa neplní kvalifikačné predpoklady pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v základnej škole a nemal by vykonávať túto činnosť.