2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Daniela Vicáňová
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
prosím Vás, do akej platovej triedy má byť zaradená vychovávateľka v detskom domove, keď absolvovala VŠ 1. stupňa-predškolská a elementárna pedagogika, VŠ 2. stupňa-Predškolská pedagogika, vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov špeciálna pedagogika-učiteľstvo a má aj 1. atestáciu pre vychovávateľov?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Doplňte údaje o stredoškolskom vzdelaní a tiež ku ktorému stupňu vzdelania vykonala atestáciu. Podľa môjho názoru Vaša pani vychovávateľka nie je kvalifikovaná na činnosť vychovávateľa detského domova, pretože jej absolvované vzdelanie sa nenachádza vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII a časť XIV. Podľa § 49 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. atestáciu može vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre svoju kategóriu.