4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
amni
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, obraciam sa na Vás ohľadne zaradenia učiteľky MŠ, ktorá vyštudovala strednú školu bez pedagogického zamerania, následne VŠ 1. stupňa predškolská a elementárna pedagogika a potom VŠ 2. stupňa pre 1.-4. ročník ZŠ - bude v 9. platovej triede? Ak vykoná 1. atestáciu preradí sa do 10. PT? Do vyššej platovej triedy bude zaradená nasledujúci deň po vykonaní atestácie? Ak iný zamestnanec ukončí VŠ 1. stupňa taktiež bude nasledujúci deň po štátnej skúške preradený do vyššej platovej triedy?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dovolím si stručnú odpovedď. Uvažujete správne za podmienky, že aj atestácia aj vysokoškolské vzdelanie je v odbore, ktoré je plnením kvalifikačných predpokladov.

amni
zaradenie do PT

Prosím ešte o kontrolu zaradenia pedagogického zamestnanca - učiteľ materskej školy:
vzdelanie: stredoškolské vzdelanie Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti - odbor výchovno-opatrovateľská činnosť
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - odbor Predškolská a elementárna pedagogika
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - odbor Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Do 30.04. zaradená do 9 platovej triedy, v priebehu mája vykonala 1.atestáciu v rovnakom odbore ako VŠ 1. stupňa, keďže však nemá strednú školu pre MŠ zostane zaradená v 9. platovej triede a odoberú sa jej kredity za atestáciu? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Pani učiteľka spĺňa kvalifikačné predpokady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľky v materskej škole na úrovni vyokoškolského vzdelania prvého stupňa, čomu zodpovedá zaradenie do 9. platovej triedy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou a neovplyvní zaradenie do vyššej platovej triedy. Keďže vykonala prvú atestáciu, ktorá nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa zaradíte ju do 10. platovej triedy ako učiteľka materskej školy s prvou atestáciou. Na vykonanie atestácie použila 30 kreditov a musela absolvovať predatestačné vzdelávanie alebo ak ho neabsolvovala tak použila 60 kreditov.